ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.นครสวรรค์

เผยแพร่ : 26 ก.พ. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม. นครสวรรค์ เยี่ยมโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET วัดตากฟ้า พระอารามหลวง