มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 78 ปี พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต