ร่วมงานโครงการวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า