กิจกรรมช่างเขียน (ช่างสิบหมู่) ประจำปีการศึกษา 2562