บันทึกหมายเหตุรายวัน #176 (วันครูแห่งชาติ)

กิจกรรมวันที่ : 16 มกราคม 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ช่วงเช้า

      ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

ช่วงบ่าย

      ร่วมกิจกรรมคุรุสดุดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ พระอุโบสถ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง โดยนายพลเทพ กลางประพันธ์