ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.พสิษฐ์ ทบมรดก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาคลีประชาสรรค์ 11 เม.ย. 66
2 สามเณรภานุรุจ เกษตรนิยม ประถมศึกษาปีที่ 6 ปลูกจิต 13 พ.ค. 66