ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 สามเณรสมรักษ์ บุญรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้วยจรเข้วิทยาคม 13 พ.ค. 66
2 สามเณรกฤษณะ สีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 พรานกระต่ายพิทยาคม 16 พ.ค. 66
3 นายธันยธรณ์ บดีรัฐ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ลานกระบือวิทยา 16 พ.ค. 66