หน้าหลัก เกียรติคุณของศิษย์เก่า รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาสังคมท้องถิ่น 2562

รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาสังคมท้องถิ่น 2562

เผยแพร่ : 4 ส.ค. 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์
ได้รับรางวัลเมื่อ : 16 มี.ค. 2563

นายเฉลิมชัย พันมะลี  พธ.บ., ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)  "ศิษย์เก่ารุ่น 1"  รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา สาขาพัฒนาสังคมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562"   ในพิธีปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  ณ ศาลาการเปรียญ ชั้นบน  วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์