บันทึกหมายเหตุรายวัน #85 (กิจกรรมวันสามเณรานุสรณ์ ปีที่ 6)

กิจกรรมวันที่ : 11 กันยายน 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       กิจกรรมการแข่งขันเวที-วาทะ รอบชิงชนะเลิศ

       หลวงพ่อพระเทพปัญญาภรณ์มอบเกียรติบัตรแก่สามเณรเรียนดี ปีการศึกษา2565, มอบเกียรติบัตรผู้ได้รางวัลชนะเลิศกิจกรรมตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ

       และมอบผ้าไตรจีวรแก่สามเณร พร้อมทั้งให้โอวาท

ภาคบ่าย

       ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมเวที-วาทะ

       สามเณรเข้าร่วมกิจกรรมวันสามเณรานุสรณ์ ตามซุ้มต่างๆ ได้แก่

       1. OnlyFans ลำซิ่ง

       2. อพอลโล่

       3. คนน่ารัก ชักเย่อ

       4. โชคทวี

       5. ซุ้มมือปืน ปัง ปัง ปัง เสียงดังปันสุข