บันทึกหมายเหตุรายวัน #37 (กิจกรรมคุรุบูชา)

กิจกรรมวันที่ : 20 มิถุนายน 2567 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  09.00 - 11.00 น.  ประกวดและให้รางวัลพานไหว้ครู

       เวลา  11.00 - 12.00 น.  พักกลางวัน

ภาคบ่าย

       เวลา  13.00 - 15.00 น.  พิธีไหว้ครู

       เวลา  15.00 - 16.00 น.  หลวงพ่อและคณะครูร่วมกันปลูกต้นไม้

       

หมายเหตุ  กิจกรรมคุรุบูชา ณ พระอุโบสถวัดตาฟ้า พระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีพระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า

พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธี