หน้าหลัก เข้าสู่ระบบศิษย์เก่า
 

เข้าสู่ระบบศิษย์เก่า

 
 

แนะนำการล็อกอิน

1. ช่องชื่อเข้าใช้ระบบ กรอกตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องใส่ - (ขีดกลาง)
2. ช่องรหัสผ่าน กรอกวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ ววดดปปปป เช่น 01122540
    หากยังไม่ได้บันทึกวันเกิด ให้กรอกตัวเลขรหัสประจำตัวนักเรียน เป็นตัวเลข 8 หลัก
3. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ