หน้าหลัก เกียรติคุณของศิษย์เก่า รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาวิชาชีพ 2562

รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาวิชาชีพ 2562

เผยแพร่ : 4 ส.ค. 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์
ได้รับรางวัลเมื่อ : 16 มี.ค. 2563

นายมานะ วังหงษา  พธ.บ.  "ศิษย์เก่ารุ่น 3"  รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น  โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา สาขาพัฒนาวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2562" ในพิธีปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  ณ ศาลาการเปรียญ ชั้นบน วัดตากฟ้า พระอารามหลวง  จ.นครสวรรค์