ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.จิรายุ มาวัน 21 มี.ค. 66
2 ด.ช.ธนบดี เชิดชู ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านวังมะกรูด 21 มี.ค. 66
3 ด.ช.นพรัตน์ สุตตะมะ 22 มี.ค. 66